Dane osobowe – klauzula informacyjna

Przesyłając e-mail’a na adres: rekrutacje@mesko-rol.com.pl oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mesko – Rol Sp. z o.o. ul. Mościckiego 51; 26-111 Skarżysko – Kamienna, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu uczestnictwa w procesie naboru
w Mesko – Rol Sp. z o.o.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe – klauzula informacyjna: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych osobowych oraz dane kontaktowe: Mesko – Rol Sp. z o.o. ul. Mościckiego 51; 26-111 Skarżysko – Kamienna
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Danych Osobowych Mesko – Rol Sp. z o.o. ul. Mościckiego 51; 26-111 Skarżysko – Kamienna; e-mail: RODO@mesko-rol.com.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wakujące stanowiska
  • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których osoby rekrutujące mają możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).