Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na funkcję Prezesa Zarządu
MESKO-ROL sp. z o.o.

 
 

Ogłoszenie

NA BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
MESKO-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Skarżysku Kamiennej
za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022

 

Ogłoszenie

PLAN POŁĄCZENIA

MESKO-AGD SP. Z O.O.

MESKO-ROL SP. Z O.O.